Θεατρικό Παιχνίδι

Θεατρικό Παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι μέσα από διάφορα παιχνίδια, ασκήσεις και δραματοποιήσεις ενισχύει τη φαντασία, την έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό, τη συγκέντρωση, την εμπιστοσύνη καθώς και την καλή άρθρωση των παιδιών.

Τα παιδιά με αφορμή μια εικόνα, ένα παραμύθι, ένα συμβάν μαθαίνουν να δημιουργούν, να αποκτούν ένα ρόλο και να εκφράζονται.

Μέσα από την ομάδα μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να απολαμβάνουν την ελευθερία της κίνησης και της έκφρασης, να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση και τον σεβασμό στους άλλους και στον εαυτό τους.

Τα παιδιά εν όψει του θεατρικού παιχνιδιού στο GINA Play & music παρουσιάζουν μεσα στη χρονιά 2 παραστάσεις, μια Χριστουγεννιάτικη και μια στο τέλος της χρονιάς.

Τι Προσφέρει

Όλα τα παραπάνω προσφέρουν στα νήπια και στα παιδιά

 • Ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων
 • Καλλιέργεια ρυθμού- κίνησης
 • Καλλιέργεια της έκφρασης μέσω του θεατρικού αυτοσχεδιασμού, τραγουδιού και χορού.
 • Συντονισμό σε χώρο-χρόνο
 • Κατανόηση των εννοιών διάρκεια- ένταση- χροιά- ρυθμική αξία- οξύτητα
 • Ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας

Ειδικότερα στις πάρα πολύ μικρές ηλικίες αναπτύσσεται ιδιαίτερα η σχέση μεταξύ παιδιού και γονιού , καθώς ο γονέας συμμετέχει ενεργά μαζί του.

Θεατρικό Παιχνίδι

Θεατρικό Παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι μέσα από διάφορα παιχνίδια, ασκήσεις και δραματοποιήσεις ενισχύει τη φαντασία, την έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό, τη συγκέντρωση, την εμπιστοσύνη καθώς και την καλή άρθρωση των παιδιών.

Τα παιδιά με αφορμή μια εικόνα, ένα παραμύθι, ένα συμβάν μαθαίνουν να δημιουργούν, να αποκτούν ένα ρόλο και να εκφράζονται.

Μέσα από την ομάδα μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να απολαμβάνουν την ελευθερία της κίνησης και της έκφρασης, να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση και τον σεβασμό στους άλλους και στον εαυτό τους.

Τα παιδιά εν όψει του θεατρικού παιχνιδιού στο GINA Play & music παρουσιάζουν μεσα στη χρονιά 2 παραστάσεις, μια Χριστουγεννιάτικη και μια στο τέλος της χρονιάς.

Τι Προσφέρει

Θεατρικό Παιχνίδι

Όλα τα παραπάνω προσφέρουν στα νήπια και στα παιδιά

 • Ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων
 • Καλλιέργεια ρυθμού- κίνησης
 • Καλλιέργεια της έκφρασης μέσω του θεατρικού αυτοσχεδιασμού, τραγουδιού και χορού.
 • Συντονισμό σε χώρο-χρόνο
 • Κατανόηση των εννοιών διάρκεια- ένταση- χροιά- ρυθμική αξία- οξύτητα
 • Ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας

Ειδικότερα στις πάρα πολύ μικρές ηλικίες αναπτύσσεται ιδιαίτερα η σχέση μεταξύ παιδιού και γονιού , καθώς ο γονέας συμμετέχει ενεργά μαζί του.

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε το πρώτο δοκιμαστικό μάθημα με το παιδί σας!

Στιγμιότυπα

Video