ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
16.50 – 17.50
(2 – 2,5 ετών)

MUSIC ORFF
18.00 – 19.00
(4 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.10 – 20.10
(2 – 2,5 ετών)

ΤΡΙΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
16.50 – 17.50
(2,5 ετών)

MUSIC ORFF & THEATRE
18.00 – 19.00
(5 – 6 ετών)

ΤΕΤΑΡΤΗ

.
.
.

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
18.00 – 19.00
(3 – 3,5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.10 – 20.10
(2,5 ετών)

ΠΕΜΠΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
10.15 – 11.15
(2 – 2,5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
11.20 – 12.20
(16 – 22 μηνών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
17.00 – 18.00
(17 – 22 μηνών)

MUSIC ORFF & THEATRE
18.15 – 19.15
(5 – 6 ετών)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
16.50 – 17.50
(15 – 19 μηνών)

MUSIC ORFF & PLAY IN ENGLISH
18.10 – 19.10
(4 – 5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.20 – 20.20
(16 – 22 μηνών)