ΔΕΥΤΕΡΑ

PRESCHOOL
10.00 – 13.00
(2 – 3,5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
17.50 – 18.50
(3 – 3,5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.00 – 20.00
(2,5 ετών)

ΤΡΙΤΗ

PRESCHOOL
10.00 – 13.00
(2 – 3,5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
17.50 – 18.50
(16 – 22 μηνών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.00 – 20.00
(2 – 2,5 ετών)

ΤΕΤΑΡΤΗ

.
.
.

MUSIC ORFF
17.50 – 18.50
(5 – 6 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.00 – 20.00
(16 – 22 μηνών)

ΠΕΜΠΤΗ

PRESCHOOL
10.00 – 13.00
(2 – 3,5 ετών)

MUSIC ORFF
17.50 – 18.50
(4 ετών)

MUSIC ORFF
19.00 – 20.00
(4 ετών)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

PRESCHOOL
10.00 – 13.00
(2 – 3,5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
17.00 – 18.00
(2 – 2,5 ετών)

PLAY & MUSIC IN ENGLISH
18.10 – 19.10
(3,5 – 4 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.20 – 20.20
(3 – 3,5 ετών)