ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
18.00 – 19.00
(17 – 23 μηνών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.10 – 20.10
(3 – 3,5 ετών)

ΤΡΙΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
16.50 – 17.50
(3 – 3,5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
18.00 – 19.00
(2,5 – 3,5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.10 – 20.10
(3 ετών)

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
16.45 – 17.45
(2 – 2,5 ετών)

ΜUSIC ORFF & ENGLISH
17.50 – 18.50
(4 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
19.05 – 20.05
(3 – 3.5 ετών)

ΠΕΜΠΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
10.20 – 11.20
(18 – 24 μηνών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
11.30 – 12.30
(2,5 – 3 ετών)

ΜUSIC ORFF & ENGLISH
16.45 – 17.45
(4 ετών)

THEATRE, DRAMA, MUSIC & PLAY
18.00 – 19.00
(6 ετών)

THEATRE PLAY
19.15 – 20.15
(5 – 7 ετών)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
16.55 – 17.55
(2 – 2,5 ετών)

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
18.05 – 19.05
(2,5 – 3 ετών)

MUSIC ORFF & THEATRE PLAY
19.20 – 20.20
(5 ετών)