Play & Music In English

Play & Music In English

Ένα μάθημα το οποίο γίνεται αποκλειστικά στα Αγγλικά.

Τα παιδιά μέσα από τη μουσική και το παιχνίδι μαθαίνουν βιωματικά να διαχειρίζονται την Αγγλική γλώσσα.

Ζωγραφική, τραγούδια, κατασκευές, παραμύθια και παιχνίδια κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και έτσι το μάθημα το οποίο γίνεται μόνο στα Αγγλικά αποκτά χαρά και ευχαρίστηση.

Το μάθημα είναι πάντα θεματικό, με αποτέλεσμα να δουλεύονται και όλα τα βασικά όπως ζώα, χρώματα, αριθμοί, μέρες, εποχές, κ.τ.λ

Τι Προσφέρει

Όλα τα παραπάνω προσφέρουν στα νήπια και στα παιδιά

  • Κατάκτηση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Βιωματική προσέγγιση
  • Ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας
  • Διασκέδαση και ευχαρίστηση

Ειδικότερα στις πάρα πολύ μικρές ηλικίες αναπτύσσεται ιδιαίτερα η σχέση μεταξύ παιδιού και γονιού , καθώς ο γονέας συμμετέχει ενεργά μαζί του.

Play & Music In English

Play & Music In English

Ένα μάθημα το οποίο γίνεται αποκλειστικά στα Αγγλικά.

Τα παιδιά μέσα από τη μουσική και το παιχνίδι μαθαίνουν βιωματικά να διαχειρίζονται την Αγγλική γλώσσα.

Ζωγραφική, τραγούδια, κατασκευές, παραμύθια και παιχνίδια κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και έτσι το μάθημα το οποίο γίνεται μόνο στα Αγγλικά αποκτά χαρά και ευχαρίστηση.

Το μάθημα είναι πάντα θεματικό, με αποτέλεσμα να δουλεύονται και όλα τα βασικά όπως ζώα, χρώματα, αριθμοί, μέρες, εποχές, κ.τ.λ

Τι Προσφέρει

Play & Music In English

Όλα τα παραπάνω προσφέρουν στα νήπια και στα παιδιά

  • Κατάκτηση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Βιωματική προσέγγιση
  • Ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας
  • Διασκέδαση και ευχαρίστηση

Ειδικότερα στις πάρα πολύ μικρές ηλικίες αναπτύσσεται ιδιαίτερα η σχέση μεταξύ παιδιού και γονιού , καθώς ο γονέας συμμετέχει ενεργά μαζί του.

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε το πρώτο δοκιμαστικό μάθημα με το παιδί σας!

Στιγμιότυπα

Video