Μουσικοκινητική

Μουσικοκινητική

Η μουσικοκινητική αγωγή βασίζεται στο σύστημα ORFF, το οποίο μέσα από παιχνίδια συνδυάζει τον ρυθμό, την κίνηση, το τραγούδι και το χορό.

Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα, να εκφράζονται, να κινούνται, να παίζουν όλα τα κρουστά μουσικά όργανα, να τραγουδούν και να βιώνουν τη μουσική σε όλη της τη διάσταση.

Εκτός όμως από το κομμάτι της μουσικής τα παιδιά μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται, να μοιράζονται, να συνεργάζονται και εν τέλει να γίνονται πιο ήρεμες, ολοκληρωμένες, ευγενικές και ευτυχισμένες προσωπικότητες.

Τέλος τα πολύ μικρά παιδάκια τα οποία συμμετέχουν με τον γονιό τους μαθαίνουν να λειτουργούν να παίζουν και να περνούν μια ευχάριστη και δημιουργική ώρα μαζί, ενώ τα πιο μεγάλα παιδιά αποκτώντας μουσική παιδεία μαθαίνουν να εκτιμούν τον κόσμο της μουσικής, να γίνονται μοναδικές προσωπικότητες και εν συνέχεια να είναι εις θέση να διαλέξουν αν θέλουν να ασχοληθούν με ένα μουσικό όργανο.

Στο “GINA Play & Music” εκτός από μουσικούς δημιουργούμε ήρεμους, ευτυχισμένους και ολοκληρωμένους ανθρώπους

Τι Προσφέρει

Όλα τα παραπάνω προσφέρουν στα νήπια και στα παιδιά

 • Ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων
 • Καλλιέργεια ρυθμού- κίνησης
 • Καλλιέργεια της έκφρασης μέσω του θεατρικού αυτοσχεδιασμού, τραγουδιού και χορού.
 • Συντονισμό σε χώρο-χρόνο
 • Κατανόηση των εννοιών διάρκεια- ένταση- χροιά- ρυθμική αξία- οξύτητα
 • Ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας

Ειδικότερα στις πάρα πολύ μικρές ηλικίες αναπτύσσεται ιδιαίτερα η σχέση μεταξύ παιδιού και γονιού , καθώς ο γονέας συμμετέχει ενεργά μαζί του.

Μουσικοκινητική

Μουσικοκινητική

Η μουσικοκινητική αγωγή βασίζεται στο σύστημα ORFF, το οποίο μέσα από παιχνίδια συνδυάζει τον ρυθμό, την κίνηση, το τραγούδι και το χορό.

Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα, να εκφράζονται, να κινούνται, να παίζουν όλα τα κρουστά μουσικά όργανα, να τραγουδούν και να βιώνουν τη μουσική σε όλη της τη διάσταση.

Εκτός όμως από το κομμάτι της μουσικής τα παιδιά μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται, να μοιράζονται, να συνεργάζονται και εν τέλει να γίνονται πιο ήρεμες, ολοκληρωμένες, ευγενικές και ευτυχισμένες προσωπικότητες.

Τέλος τα πολύ μικρά παιδάκια τα οποία συμμετέχουν με τον γονιό τους μαθαίνουν να λειτουργούν να παίζουν και να περνούν μια ευχάριστη και δημιουργική ώρα μαζί, ενώ τα πιο μεγάλα παιδιά αποκτώντας μουσική παιδεία μαθαίνουν να εκτιμούν τον κόσμο της μουσικής, να γίνονται μοναδικές προσωπικότητες και εν συνέχεια να είναι εις θέση να διαλέξουν αν θέλουν να ασχοληθούν με ένα μουσικό όργανο.

Στο “GINA Play & Music” εκτός από μουσικούς δημιουργούμε ήρεμους, ευτυχισμένους και ολοκληρωμένους ανθρώπους

Τι Προσφέρει

Μουσικοκινητική

Όλα τα παραπάνω προσφέρουν στα νήπια και στα παιδιά

 • Ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων
 • Καλλιέργεια ρυθμού- κίνησης
 • Καλλιέργεια της έκφρασης μέσω του θεατρικού αυτοσχεδιασμού, τραγουδιού και χορού.
 • Συντονισμό σε χώρο-χρόνο
 • Κατανόηση των εννοιών διάρκεια- ένταση- χροιά- ρυθμική αξία- οξύτητα
 • Ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας

Ειδικότερα στις πάρα πολύ μικρές ηλικίες αναπτύσσεται ιδιαίτερα η σχέση μεταξύ παιδιού και γονιού , καθώς ο γονέας συμμετέχει ενεργά μαζί του.

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε το πρώτο δοκιμαστικό μάθημα με το παιδί σας!

Στιγμιότυπα

Video