Η Μαρκέλλα Κούρτη είναι πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και Πτυχιούχος της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το 2008 έως και σήμερα εργάζεται σαν εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και έχει εργαστεί και ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής σε δημόσια δημοτικά σχολεία.